Østfoldprisen 2017  og Spydeberg Kommunes Miljøskaperpris 2015